Volcano-001

€ 1.049,00

When a volcano definitely wants to get rid of its aggression, it spews lava and ash hundreds of meters below the entire area. That's what we get to see here. Just like the people who have been in extreme pressure from outside and inside for a long time. Suddenly they can't control themselves anymore. They smash everything to pieces. That's the irony of it.
Vulkaan-001
Wanneer een vulkaan beslist zijn agressie kwijt wil, spuug die de hele wijde omgeving tot hunderden meters verder onder de lava en as. Dat is wat we hier te zien krijgen. Net als de mensen die al een lange tijd in een extreme druk van binnen en buiten zitten. Opeens kunnen ze zich niet meer onder controle houden. Ze slaan alles kort en klein. Dat is de ironie ervan.
#agartcreations #ag_art_creations #volcano #vulkaan